Classifier Instance:

Anchor text: Poznań
Target Entity: Pozna\u0144
Preceding Context: There were three to five areas: Warsaw (Obszar Warszawski, with some sources differentiating between left- and right-bank areas - Obszar Warszawski prawo- i lewobrzeżny), Western (Obszar Zachodni in the Pomerania and
Succeeding Context: regions), South-Eastern (Obszar Południowo-Wschodni in the Lwów area); sources vary on whether there was a North-Eastern Area (centered in Białystok - Obszar Białystocki) or whether Białystok was classified as an independent area (Okręg samodzielny Białystok).
Paragraph Title: Regional
Source Page: Armia Krajowa

Ground Truth Types:

|---wordnet_entity_100001740
|  |---yagoGeoEntity
|  |  |---wordnet_location_100027167
|  |  |  |---wordnet_region_108630985
|  |  |  |  |---wordnet_geographical_area_108574314
|  |  |  |  |  |---wordnet_tract_108673395
|  |  |  |  |  |  |---wordnet_site_108651247
|  |  |  |  |  |  |  |---wordnet_site_108651247_rest
|  |  |  |  |  |---wordnet_urban_area_108675967
|  |  |  |  |  |  |---wordnet_municipality_108626283
|  |  |  |  |  |  |  |---wordnet_city_108524735
|  |  |  |  |---wordnet_district_108552138
|  |  |  |  |  |---wordnet_administrative_district_108491826
|  |  |  |  |  |  |---wordnet_municipality_108626283
|  |  |  |  |  |  |  |---wordnet_city_108524735
|  |  |  |---wordnet_region_108630039
|  |  |  |  |---wordnet_county_108546183

Predicted Types:

TypeConfidenceDecision
wordnet_artifact_100021939-1.6159505149825912 0
wordnet_event_100029378-1.6505524687390394 0
wordnet_organization_108008335-1.6668280017880472 0
wordnet_person_100007846-3.86367068038187 0
yagoGeoEntity1.5708457729371172 1
wordnet_location_1000271671.804188904446392 1
wordnet_region_1086309851.57011007355719 1
wordnet_geographical_area_1085743141.8939884277803525 1
wordnet_tract_1086733950.6513030681888359 1
wordnet_plot_108674739-2.4942857851782145 0
wordnet_site_1086512471.6523352096515846 1
wordnet_cemetery_108521623-2.410800516176874 0
wordnet_park_108615374-3.36890962860546 0
wordnet_park_108615149-2.5735985831790966 0
wordnet_subdivision_108674251-1.892849515982989 0
wordnet_urban_area_1086759670.6694265002392953 1
wordnet_municipality_1086262832.0343562580403227 1
wordnet_town_108665504-3.73771849250423 0
wordnet_city_1085247351.364580147599906 1
wordnet_settlement_108672562-1.1843823339558732 0
wordnet_area_108497294-0.38390281295667056 0
wordnet_district_1085521380.6336905461561755 1
wordnet_administrative_district_1084918262.0411791809614606 1
wordnet_state_108654360-3.36144810558911 0
wordnet_municipality_1086262831.7275919705769374 1
wordnet_town_108665504-3.73771849250423 0
wordnet_city_1085247351.364580147599906 1
wordnet_country_108544813-4.087732346222882 0
wordnet_commune_108541609-2.7599271278790223 0
wordnet_township_108672199-3.0915329664694227 0
wordnet_borough_108540532-3.123258629597865 0
wordnet_school_district_108587709-2.9969290012803613 0
wordnet_residential_district_108553535-3.6590946776698927 0
wordnet_space_113910384-2.594163240786734 0
wordnet_point_108620061-3.3749640252082127 0
wordnet_region_1086300391.7900583117966886 1
wordnet_county_1085461830.6658019405833272 1
wordnet_extremity_108568978-1.5141178886407434 0
wordnet_line_108593262-3.6718131183573046 0
wordnet_structure_104341686-4.54826981729954 0
wordnet_facility_103315023-1.1570819545112205 0
wordnet_body_of_water_109225146-1.8670962415849524 0
wordnet_geological_formation_109287968-4.124169877683194 0
wordnet_way_104564698-3.4726251766049865 0
wordnet_land_109334396-4.411073113432144 0
|---wordnet_entity_100001740
|  |---wordnet_artifact_100021939
|  |  |---wordnet_structure_104341686
|  |  |---wordnet_facility_103315023
|  |  |---wordnet_way_104564698
|  |---wordnet_event_100029378
|  |---wordnet_organization_108008335
|  |---wordnet_person_100007846
|  |---yagoGeoEntity
|  |  |---wordnet_location_100027167
|  |  |  |---wordnet_region_108630985
|  |  |  |  |---wordnet_geographical_area_108574314
|  |  |  |  |  |---wordnet_tract_108673395
|  |  |  |  |  |  |---wordnet_plot_108674739
|  |  |  |  |  |  |---wordnet_site_108651247
|  |  |  |  |  |  |  |---wordnet_cemetery_108521623
|  |  |  |  |  |  |---wordnet_park_108615374
|  |  |  |  |  |  |---wordnet_park_108615149
|  |  |  |  |  |  |---wordnet_subdivision_108674251
|  |  |  |  |  |---wordnet_urban_area_108675967
|  |  |  |  |  |  |---wordnet_municipality_108626283
|  |  |  |  |  |  |  |---wordnet_town_108665504
|  |  |  |  |  |  |  |---wordnet_city_108524735
|  |  |  |  |  |---wordnet_settlement_108672562
|  |  |  |  |---wordnet_area_108497294
|  |  |  |  |---wordnet_district_108552138
|  |  |  |  |  |---wordnet_administrative_district_108491826
|  |  |  |  |  |  |---wordnet_state_108654360
|  |  |  |  |  |  |---wordnet_municipality_108626283
|  |  |  |  |  |  |  |---wordnet_town_108665504
|  |  |  |  |  |  |  |---wordnet_city_108524735
|  |  |  |  |  |  |---wordnet_country_108544813
|  |  |  |  |  |  |---wordnet_commune_108541609
|  |  |  |  |  |  |---wordnet_township_108672199
|  |  |  |  |  |  |---wordnet_borough_108540532
|  |  |  |  |  |  |---wordnet_school_district_108587709
|  |  |  |  |  |---wordnet_residential_district_108553535
|  |  |  |---wordnet_space_113910384
|  |  |  |---wordnet_point_108620061
|  |  |  |---wordnet_region_108630039
|  |  |  |  |---wordnet_county_108546183
|  |  |  |  |---wordnet_extremity_108568978
|  |  |  |---wordnet_line_108593262
|  |  |---wordnet_structure_104341686
|  |  |---wordnet_facility_103315023
|  |  |---wordnet_body_of_water_109225146
|  |  |---wordnet_geological_formation_109287968
|  |  |---wordnet_way_104564698
|  |  |---wordnet_land_109334396