Classifier Instance:

Anchor text: Białystok
Target Entity: Bia\u0142ystok
Preceding Context: There were three to five areas: Warsaw (Obszar Warszawski, with some sources differentiating between left- and right-bank areas - Obszar Warszawski prawo- i lewobrzeżny), Western (Obszar Zachodni in the Pomerania and Poznań regions), South-Eastern (Obszar Południowo-Wschodni in the Lwów area); sources vary on whether there was a North-Eastern Area (centered in
Succeeding Context: - Obszar Białystocki) or whether Białystok was classified as an independent area (Okręg samodzielny Białystok).
Paragraph Title: Regional
Source Page: Armia Krajowa

Ground Truth Types:

|---wordnet_entity_100001740
|  |---yagoGeoEntity
|  |  |---wordnet_location_100027167
|  |  |  |---wordnet_region_108630985
|  |  |  |  |---wordnet_geographical_area_108574314
|  |  |  |  |  |---wordnet_urban_area_108675967
|  |  |  |  |  |  |---wordnet_municipality_108626283
|  |  |  |  |  |  |  |---wordnet_city_108524735
|  |  |  |  |---wordnet_district_108552138
|  |  |  |  |  |---wordnet_administrative_district_108491826
|  |  |  |  |  |  |---wordnet_municipality_108626283
|  |  |  |  |  |  |  |---wordnet_city_108524735
|  |  |  |---wordnet_region_108630039
|  |  |  |  |---wordnet_county_108546183

Predicted Types:

TypeConfidenceDecision
wordnet_artifact_100021939-3.0538993469208404 0
wordnet_event_100029378-1.2301383968886737 0
wordnet_organization_108008335-2.0010830882151236 0
wordnet_person_100007846-3.886276851797162 0
yagoGeoEntity1.8786061358836292 1
wordnet_location_1000271671.1775503858730072 1
wordnet_region_1086309851.996785637005409 1
wordnet_geographical_area_1085743141.5574797617571154 1
wordnet_tract_108673395-2.2962067079289556 0
wordnet_urban_area_1086759671.3121598178494065 1
wordnet_municipality_1086262831.928211752941395 1
wordnet_town_108665504-3.604560147535753 0
wordnet_city_1085247351.3103445615998714 1
wordnet_settlement_108672562-1.0720806129279299 0
wordnet_area_108497294-1.983737118613538 0
wordnet_district_1085521381.350988747263378 1
wordnet_administrative_district_1084918261.0214385093431484 1
wordnet_state_108654360-3.0901656901972143 0
wordnet_municipality_1086262831.297539384704374 1
wordnet_town_108665504-3.604560147535753 0
wordnet_city_1085247351.3103445615998714 1
wordnet_country_108544813-3.097039282700225 0
wordnet_commune_108541609-2.1023140245189365 0
wordnet_township_108672199-2.3298379489063747 0
wordnet_borough_108540532-2.200184266501843 0
wordnet_school_district_108587709-2.5827239128706863 0
wordnet_residential_district_108553535-2.3339343252122067 0
wordnet_space_113910384-2.3945774763280037 0
wordnet_point_108620061-3.070764077888078 0
wordnet_region_1086300390.6334741331581598 1
wordnet_county_1085461830.9820489325340077 1
wordnet_extremity_108568978-1.8949381956227311 0
wordnet_line_108593262-3.123277668635375 0
wordnet_structure_104341686-3.6577870461946973 0
wordnet_facility_103315023-4.185857939614597 0
wordnet_body_of_water_109225146-3.053463617693529 0
wordnet_geological_formation_109287968-3.0453568559472504 0
wordnet_way_104564698-3.4536496652523136 0
wordnet_land_109334396-3.236570237711118 0
|---wordnet_entity_100001740
|  |---wordnet_artifact_100021939
|  |  |---wordnet_structure_104341686
|  |  |---wordnet_facility_103315023
|  |  |---wordnet_way_104564698
|  |---wordnet_event_100029378
|  |---wordnet_organization_108008335
|  |---wordnet_person_100007846
|  |---yagoGeoEntity
|  |  |---wordnet_location_100027167
|  |  |  |---wordnet_region_108630985
|  |  |  |  |---wordnet_geographical_area_108574314
|  |  |  |  |  |---wordnet_tract_108673395
|  |  |  |  |  |---wordnet_urban_area_108675967
|  |  |  |  |  |  |---wordnet_municipality_108626283
|  |  |  |  |  |  |  |---wordnet_town_108665504
|  |  |  |  |  |  |  |---wordnet_city_108524735
|  |  |  |  |  |---wordnet_settlement_108672562
|  |  |  |  |---wordnet_area_108497294
|  |  |  |  |---wordnet_district_108552138
|  |  |  |  |  |---wordnet_administrative_district_108491826
|  |  |  |  |  |  |---wordnet_state_108654360
|  |  |  |  |  |  |---wordnet_municipality_108626283
|  |  |  |  |  |  |  |---wordnet_town_108665504
|  |  |  |  |  |  |  |---wordnet_city_108524735
|  |  |  |  |  |  |---wordnet_country_108544813
|  |  |  |  |  |  |---wordnet_commune_108541609
|  |  |  |  |  |  |---wordnet_township_108672199
|  |  |  |  |  |  |---wordnet_borough_108540532
|  |  |  |  |  |  |---wordnet_school_district_108587709
|  |  |  |  |  |---wordnet_residential_district_108553535
|  |  |  |---wordnet_space_113910384
|  |  |  |---wordnet_point_108620061
|  |  |  |---wordnet_region_108630039
|  |  |  |  |---wordnet_county_108546183
|  |  |  |  |---wordnet_extremity_108568978
|  |  |  |---wordnet_line_108593262
|  |  |---wordnet_structure_104341686
|  |  |---wordnet_facility_103315023
|  |  |---wordnet_body_of_water_109225146
|  |  |---wordnet_geological_formation_109287968
|  |  |---wordnet_way_104564698
|  |  |---wordnet_land_109334396